គិតជាសកល ឆ្នៃក្នុងតំបន់ វគ្គ 2


វគ្គរចនាផលិតផលនិងការបង្កើតគំរូដើម


គិតជាសាកលច្នៃក្នុងតំបន់វគ្គ២ គឺជាវគ្គសិក្សាអំពីការរចនាផលិតផល និង បង្កើតគំរូដើមដែលគំទ្រ និង ឧបត្ថមដោយគម្រោង អភិវិឌ្ឈន៍ការច្នៃប្រឌិត ពីទីភ្នាក់ងារ USAID សហរដ្ឋអាមេរិច។ និស្សិតកម្ពុជាចំនួន ២០ នាក់ នឹង សិក្សាពីការរចនាក្រាហ្វិច ប្រភេទ 2D និង 3D ស្វែងយល់ពីការរចនាតាមរយៈបច្ចេកវិទ្យា អេឡិចត្រូនិច នឹង ត្រូវបង្ហាញដល់ក្រុមអ្នកជំនាញក្នុងស្រុកនិងអន្តរជាតិ ក៏ដូចជាអ្នកដឹកនាំអាជីវកម្មនានា។ ២ក្រុមនឹងត្រូវបានជ្រើសរើសដើម្បីទទួលបានការគាំទ្រូនូវការរចនាម៉ូដផលិតផល ពី Bespokh ដែលជាអ្នករៀបចំវគ្គសិក្សាដែលផ្តល់ជូននូវការរចនាការច្នៃប្រឌិតនិងការប្រឹក្សាយោបល់ផ្នែកផលិតកម្ម។

សិក្ខាកាមដែលយើងនឹងជ្រើរើស?


យើងកំពុងស្វែងរកអ្នកដែលមាន ភាពច្នៃប្រឌិត សម្ថតភាពក្នុងការចនា មានទឹកចិត្តចង់ចូលរួមខ្លាំង និង មានការប្តេជ្ញាចិត្តបញ្ចប់វគ្គសិក្សាដោយជោគជ័យ។ យើងមានកន្លែងទំនេរចំនួន ២០ កន្លែងហើយបេក្ខជន បេក្ខនារី ទាំងអស់ត្រូវមានសញ្ជាតិខ្មែរចាបីពីអាយុ ១៨ ឆ្នាំឡើងទៅ។ មិនតម្រូវឲ្យមានបទពិសោធន៍ពីមុនឬការអប់រំដែលពាក់ព័ន្ធ។ មិនតម្រូវឲ្យត្រូវចេះភាសាអង់គ្លេស។

ចូលរួមឥឡូវនេះ

ថ្ងៃសំខាន់ៗសំរាប់វគ្គសិក្សា


ការបំពេញពេក្យតាមអ៊ិនធើនែត

  • ពាក្យស្នើសុំចាប់ផ្តើមបើក ថ្ងៃទី ១១ ខែ មីនា ឆ្នាំ ២០១៩
  • ពាក្យស្នើសុំនឹងឈប់ទទួលនៅកណ្តាលអធ្យាត្រថ្ងៃទី ២៤ ខែ មិនា ឆ្នាំ ២០១៩

ការសម្ភាសន៍

  • ថ្ងៃសៅរ៍ទី ៣០ និង ថ្ងៃអាទិត្យទី ៣១ ខែ មីនា ឆ្នាំ ២០១៩

វគ្គសិក្សាធ្វើឡើងរៀងរាល់ថ្ងៃចុងសប្តាហ៍

  • ថ្ងៃសៅរ៍ពីម៉ោង ១ រសៀល ដល់ ម៉ោង ៦ ល្ងាច
  • ថ្ងៃអាទិត្យពីម៉ោង ៩ ព្រឹក ដល់ ម៉ោង ៦ ល្ងាច
  • ការបង្រៀនចាប់ផ្តើមនៅថ្ងៃសៅរ៍ទី ២៧ ខែ មេសា ម៉ោង ១ រសៀល
  • ការអភិវឌ្ឈផលិតផលចាប់ផ្តើមនៅថ្ងៃសៅរ៍ទី ១ ខែ មិថុនា

ការបង្ហាញស្នាដៃក្នុងគម្រោង

ថ្ងៃអាទិត្យទី ៧ ខែ កក្កដា ម៉ោង ៩ ព្រឹក

តើត្រូវដាក់ពាក្យស្នើសុំដូចម្តេច?

គ្រប់យុវជនមានសញ្ជាតិខ្មែរ អាយុយ៉ាងតិច ១៨ ឆ្នាំ អាចដាក់ពាក្យបាន។ សូមចុចតំភ្ជាប់ខាងក្រោមនេះ


ចូលរួមឥឡូវនេះ !

បុគ្គលិកនៃគម្រោង

ក្រុមការងារនៅក្នុងគម្រោងនៃវគ្គសិក្សា TGML2

Kihow

KiHow is an entrepreneur who introduced 3D printing technology to the Cambodian market. His years of experience range from designing hundreds of printable 3D models to maintaining, assembling, and repairing a wide range of 3D printers. His development of 3D printing and design curriculums allowed several Cambodian schools and NGO's to integrate new innovative subjects to their learning strategies.

Chandy Sum

Chandy is handling administration tasks in TGML2. She experienced almost 3years in admin field and finished bachelor degree in Mass Communication at Pannasastra University of Cambodia.

Bunhourng Tan

Bunhourng Tan was an academically outstanding student, a salutatorian, graduated with a bachelor’s degree in Business Administration from American University of Phnom Penh (AUPP). Because of her bright entrepreneurial spirit, she was selected by the U.S. Embassy in Cambodia to study “Social Entrepreneurship and Economic Development” at University of Connecticut, USA.

Mr.Chhorleang Horm

Mr.Chhorleang Horm is a senior student majoring in Civil Engineering at Paragon International University (formerly Zaman University). In 2018, he attended NUS Enterprise Summer Programmed on Entrepreneurship at National University of Singapore. He is responsible for translating and interpreting during the lectures and other activities in TGML2.

សកម្មភាពសិក្សានៃវគ្គ TGML 2កំរងការងារជាក្រុមរបស់សិស្សានុសិស្ស TGML 2តើទីតាំងសិក្សានៅឯណា?


ការសិក្សា និង រាល់សកម្មភាពគម្រោង នឹង ធ្វើឡើងនៅ Factory PP ភ្នំពេញ។ សូមមើលតាមផែនទីខាងក្រោម